Úvodní strana / Informace o zpracování cookies
Úvodní strana / Informace o zpracování cookies

Informace o zpracování cookies

Cookies používané na webových stránkách rovnatka-praha

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Na webových stránkách rovnatka-praha cookies používáme za účelem zajištění vašeho vstupu, dostupnosti a bezpečnosti (Technická Cookie), statistické analýzy návštěvnosti a používání našich webových stránek (Lepší nabídka služeb).

Bližší informace o jednotlivých souborech cookies, naleznete v přehledu níže:

 

Účel Název souboru cookie Popis Doba uchovávání Přístup k informacím ze souboru cookie
Technická Cookie Cookilista2022 Slouží k navázání relace s cookies lištou po prvním načtení našich webových stránek, včetně správy vašich předvoleb ohledně souhlasu s používáním cookies na našich webových stránkách. 1 rok První strana
Technická Cookie cookie2022tech Slouží k navázání relace s cookies lištou po prvním načtení našich webových stránek, včetně správy vašich předvoleb ohledně souhlasu s používáním cookies na našich webových stránkách. 1 rok První strana
Technická Cookie cookie2022ana Slouží k navázání relace s cookies lištou po prvním načtení našich webových stránek, včetně správy vašich předvoleb ohledně souhlasu s používáním cookies na našich webových stránkách. 1 rok První strana
Technická Cookie ASPSESSIONID Používáme jej pro udržení anonymní uživatelské relace ze strany serveru. Po dobu relace První strana
Lepší nabídka služeb _ga Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů. 2 roky První strana (rovnatka-praha využívá Google (v rámci Google Analytics) jako zpracovatele)  
Lepší nabídka služeb _gat Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Používá se k omezení rychlosti a četnosti požadavků. 1 minuta První strana (rovnatka-praha využívá Google (v rámci Google Analytics) jako zpracovatele)
Lepší nabídka služeb _gid Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů. 24 hodin První strana (rovnatka-praha využívá Google (v rámci Google Analytics) jako zpracovatele)
Lepší nabídka služeb datr
sb
c_user
dpr
fr
presence
usida
wd
xs
 
Podrobnosti o facebook cokies jsou popsány zde https://www.facebook.com/help/336858938174917 dle typu cookie Třetí strana (Facebook)

 

  1. Správce osobních údajů

Hezký úsměv s.r.o.,

IČO: 085 98 568,

se sídlem Haberfeldova 983/8, 169 00 Praha 6

orto@rovnatka-praha.cz

 

  1. Účel/y zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie

Prostřednictvím souborů cookies zpracováváme některé Vaše osobní údaje (jedinečný identifikátor, který je součástí cookies) Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem popsaným ve výše uvedené tabulce.

 

  1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

- náš oprávněný zájem v případě technických cookies,

- Váš souhlas v případě ostatních cookies.

 

  1. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů jsou uvedeni v tabulce výše.

 

  1. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů je uvedena v tabulce výše.

 

  1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

- právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

- právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

- právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

- jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

- právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

- právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

- právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

  1. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

xx

Provozní doba

Pondělí - Středa
07.30 - 14.30 (Recepce - tel., email objednávky)
07.30 - 12.00 (Konzultace s lékařem, kontroly)
12.00 - 18.30 (Plánované úpravy aparátů tel. po 14.30 nedostupný)
 
Čtvrtek
11.00 - 18.30 (Recepce - tel., email objednávky)
07.30 - 14.00 (Plánované úpravy aparátů tel. do 11.00 nedostupný)
14.00 - 18.30 (Konzultace s lékařem, kontroly)  
 
Pátek
07.30 - 14.00 (Recepce - tel., email objednávky)
07.30 - 12.00 (Konzultace s lékařem, kontroly)
12.00 - 14.00 (Plánované úpravy aparátů)  
 
Poslední pacienty ošetřujeme 1 hodinu před koncem provozní doby.

Ordinace

Křižíkova 332/1
186 00 Praha 8
Přímo u metra B+C Florenc
MAPA

 

KONTAKT

tel.: 728 671 441
info@rovnatka-praha.cz
napište nám

Ortodoncie MUDr. Ondřej Suchý
Vytvořilo Anawe
Nastavení cookies