Úvodní strana / Pro lékaře
Úvodní strana / Pro lékaře

Pro lékaře

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

 

těší nás Váš zájem o spolupráci s naší ordinací. Rád bych zde zmínil několik bodů, které jsou při spolupráci s ortodontistou klíčové. V případě zájmu o podrobnější informace či zájmu o osobní konzultaci např.u složitých případů s nutnou mezioborovou spoluprací nás, prosím, neváhejte kontaktovat na tel. 728 671 441 nebo přes email info@rovnatka-praha.cz.

V naší ordinaci striktně dodržujeme, aby pacient od Vás odeslaný se k Vám opět vrátil na další ošetřování. Záměrně máme pouze odbornost 015. Provádíme tudíž výhradně ortodontickou léčbu. Z tohoto důvodu se nemusíte obávat, že bychom Vám „přebrali“ Vaše pacienty. Všechny zákroky v kompetenci praktického zubního lékaře/implantologa/chirurga budou prováděny ve Vaší ordinaci. Jedinou výjimkou jsou zákroky na retinované zuby. Provádíme zákroky, se kterými nejsou běžně dentoalveolární chirurgové seznámeni. Navíc je často třeba nalepit ortodontický attachment. Proto si tyto výkony raději zajišťujeme sami, v dlouhodobé spolupráci s parodontologem (MUDr.Suchá-Lisá, Praha Anděl). Pokud trváte na provedení zákroku ve Vaší ordinaci, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Při naší práci často spolupracujeme s dalšími specialisty (implantologie, parodontologie, maxilofaciální chirurgie...). Máme vytvořený okruh specialistů, s jejichž prací máme zkušenosti a o nichž jsme přesvědčeni, že poskytují léčbu v nejvyšší kvalitě. Pokud Vaše ordinace zajišťuje ošetření i v těchto oborech, budeme-li o tom informováni, samozřejmě odešleme Vašeho pacienta zpět k Vám.

Občas se stává, že se pacient nechce vrátit na další ošetřování do své původní ordinace (nejčastěji z důvodů dojíždění apod.) a žádá nás o kontakt na jiného lékaře. V těchto případech doporučíme pacientovi některého ze spolupracujících lékařů. 

 

 

Co potřebuje pacient s sebou na první konzultaci?

Pacient s sebou u většiny případů od Vás nic speciálního nepotřebuje. Prosíme jen o doporučení s uvedeným kontaktem na Vaši ordinaci. Samozřejmě vítáme jakékoli doplňující informace významné pro léčbu pacienta.

 

Pokud se jedná o složitější případy, kde bude nutná mezioborová spolupráce, je dobré vystavit pacientovi lék.zprávu. V ní potřebujeme vědět Vaši představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram a případně prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma...). V případě komplexních případů či nejasností Vás budeme kontaktovat telefonicky.

 

Potřebuje pacient s sebou nějaké rentgeny?

Ne. Pouze pokud byl pacientovi zhotoven OPG rentgen v posledních 6 měsících, tak prosíme o zapůjčení či odeslání na náš email, abychom pacienta zbytečně neozařovali kvůli stejnému vyšetření znovu. Pro vytvoření léčebného plánu ale potřebujeme kromě OPG také snímek ve speciální kefalometrické projekci. Tento snímek zajišťujeme vždy my. Pokud tedy pacient nepřijde od Vás s čerstvým opg, zhotovíme oba tyto snímky zároveň u nás v ordinaci.

 

 

V jakém stadiu ošetření mám pacienta odeslat na ortodoncii?

Obvykle požadujeme, aby byl pacient plně sanován a měl dobrou úroveň ústní hygieny. Je nanejvýš vhodné zhotovit preventivní bite-wing rtg snímky a sanovat případné kazy. Po celou dobu přítomnosti fixních aparátů v ústech totiž nemohou být tyto snímky zhotoveny. Na požadavek kompletní sanace existuje několik vyjímek:

  • Pokud je některý ze zubů určený na endodontické ošetření či rozsáhlou a náročnou rekonstrukci, je výhodné pacienta odeslat ještě před tímto ošetřením. V případě nutnosti extrakcí z ortodontických důvodů pak samozřejmě necháme extrahovat tento zub.
  • Pokud plánujete ošetření korunkami či můstky, je vhodné konzultovat ortodontistu před broušením na definitivní práci. Lepením zámků na korunky (zejména keramické) hrozí jejich poškození. Ortodontista svou léčbou může navíc vylepšit podmínky pro protetické ošetření. Upravujeme sklon pilířů, jejich rozmístění pro optimální estetickou a funkční korekci apod.
  • Pokud bylo provedeno endodontické ošetření zubu s nálezem, můžeme s tímto zubem ortodonticky pohybovat až po 6 měsících od ošetření. V opačném případě by hrozilo akutní zhoršení stavu. Pokud nebude nutné při ortodontické léčbě s tímto zubem pohybovat, je samozřejmě možné rovnat ostatní zuby okamžitě.

 

V jakém věku je nejlepší pacienta odeslat na ortodoncii?

U velmi malých dětí v dočasném chrupu a v raném smíšeném chrupu až do cca 7 let můžeme řešit jedinou vadu, a to zlozvyky (dumlání palce, tužky, jazyka).

Po prořezání šestek v 6-7 letech řešíme předčasné ztráty molárů (fixní mezerník) a semiretenci šestek o dočasné pětky.

Teprve po PROŘEZÁNÍ HORNÍCH DVOJEK ALESPOŇ DO POLOVINY (bývá ve věku 8-9 let) řešíme zákusy, zkřížený skus, obrácený skus, výrazný předkus pokud působí společenské a psychické problémy a další. V této době obvykle řešíme také retence řezáků a přespočetné zuby. Pokud možno, vyřešíme akutní problém co nejdříve, obvykle během 4-6 měsíců. Další léčba, pokud je třeba, následuje až v pubertě.

Vždy se snažíme o maximálně efektivní léčbu, tzn. kvalitní výsledek za co nejkratší dobu léčby. Jsme si vědomi, že ortodontická léčba pacienta do určité míry omezuje. Nechceme, aby naši pacienti prožili celé dětství se snímacím aparátem a následně několik let puberty s fixním. Z tohoto důvodu odkládáme léčbu většinou až na dobu růstového spurtu (12-14let), kdy je léčba nejúčinnější.

Horní věková hranice neexistuje. U dospělých pacientů je limitem pouze špatný stav zubů a dásní. 

 

V jakém věku lze ještě se zuby ortodonticky pohybovat? Jaká jsou specifika léčby u dospělých?

Nejstaršímu pacientovi na světě bylo v době nasazení rovnátek 98 let. S nadsázkou lze tudíž říci, že na ortodoncii není nikdy pozdě. Léčba dospělých má ale svoje specifika.

Pacient neroste, což u léčby některých vad je s výhodou, u jiných naopak.

Dospělí pacienti mají často zuby poškozené, rozsáhle sanované, s korunkami apod. Obecně je lepení zámků na protetické práce problematické. Pokud je to možné, snažíme se s ošetřujícím lékařem dohodnout definitivní protetickou rekonstrukci až po ukončení ortodontické léčby.

Dospělí pacienti mají také často poškozený závěsný aparát chrupu s různými projevy parodontitidy. Pokud pacient nemá akutní zánět a má dobrou hygienu, lze ortodonticky bez obav pohybovat i s výrazně viklavými zuby. Ortodontickým pohybem zubu kost vzniká, nikoli zaniká! Často tudíž spolupracujeme s parodontology a snažíme se zlepšit úroveň alveolární kosti a optimalizovat skus i estetiku chrupu. Obecně platí, že pacient by před zahájením léčby neměl mít choboty větší než 5mm. V opačném případě musí nejprve podstoupit parodontologickou léčbu.

Technika léčby je v dospělosti trochu odlišná. Používáme složitější aparáty a velmi jemné síly. Dospělí pacienti také preferují různé varianty méně viditelných rovnátek. Nabízíme průhledné zámky (keramické) nebo ještě lépe snímatelná neviditelná rovnátka Invisalign.

Výrazným specifikem léčby dospělých je také jejich zájem o léčbu, motivace a informovanost. Pacienti jsou často dopodrobna seznámeni s možnostmi moderní ortodoncie a často požadují léčbu i nejmenších detailů. Každý takový pacient je pro nás příjemnou výzvou.

 

Kolik léčba stojí?

Zdravotní pojišťovny částečně hradí ortodontickou léčbu. Výše úhrady se u dětí a dospělých významně neliší. Cena za léčbu, kterou hradí pacient v ordinaci, je různá dle množství a typu použitého materiálu. U malých vad léčených několika nalepenými zámky je cena v řádu několika tisíc. Na druhou stranu u kompletní léčby s keramickými či dokonce lingválními zámky se jedná o desetitisíce.

 

Je parodontitida kontraindikací ortodoncie?

Naopak! Často s parodontology spolupracujeme. Některé defekty, jako jednostěnný a dvoustěnný kostní defekt, kde metody řízené tkáňové regenerace jsou neúčinné, lze uspokojivě vyřešit jen ve spolupráci s ortodontistou. Stále se na nás obrací parodontologičtí pacienti, kterým léčbu nedoporučil jejich lékař se slovy „Vám se zuby viklají, rovnátka by Vám je úplně dodělala“. S těmito předsudky neinformovaných lékařů stále bojujeme. Přitom je známé a mnohokrát publikované, že pokud pacient nemá akutní zánět, má odstraněný kámen (i subgingivální) a má dobrou úroveň hygieny, tak pro něj není ortodontická léčba rizikem. Naopak estetický i funkční přínos je u paro pacientů enormní.

 

Jak má praktický zubní lékař pečovat o pacienta s rovnátky?

Všichni pacienti jsou upozorněni na nutnost docházet na preventivní prohlídky a ozk ke svému zubnímu lékaři i s nasazenými orto aparáty. Bude-li pro případnou sanaci nutné sejmout (provedeme) některou část ortodontického aparátu, je třeba, aby to bylo pouze na nezbytně krátkou dobu max.1-2dny.

Během léčby fixními aparáty nelze zhotovit bite-wing rtg snímky. Proto prosíme o maximálně precizní sanaci před zahájením aktivní ortodontické léčby.

 

Je možné pískovat pigmenty pomocí air-flow kolem rovnátek?

Ano, ale s citem :-)

 

Pacientovi chce ortodontista zbrušovat zuby (stripping), nepoškodí se tím?

Stripping je několik desítek let používaná metoda pro získávání místa v zubním oblouku nebo pro vyrovnání nepoměru mezi šířkou horních a dolních zubů. Je 100% prokázané, že stripping, pokud byl proveden lege artis, nemá vliv na míru kazivosti chrupu. Studie porovnávající kazivost u ostripovaných a neostripovaných zubů po 20 letech od zákroku toto jasně potvrdily (Zachrisson). Obvykle se ve frontální části chrupu zuby zbrušují z každé strany o 0,1 - 0,25 mm. Pokud jsou zuby výrazně trojúhelníkovité, je možno i o víc. V postranním úseku chrupu je možné zuby zúžit až o 0,4 mm z každé strany. Podmínkou je naprosto precizní vyleštění po zbroušení. Výzkumy elektronovým mikroskopem prokázaly, že po strippingu je povrch zubu dokonce hladší než „od přírody“ (Marek, Miethke). Není se třeba tudíž obávat vzniku retenčních míst plaku a tím zvýšené kazivosti. Výjimečně může být zaznamenána zvýšená citlivost zubů, která ale do 1měsíce vymizí. Celá procedura se dělá středními otáčkami do 20000/min za mohutného chlazení vodou.

Pro perfektní výsledek je samozřejmě nezbytné pečlivé provedení. To je ale stejné jako u jakéhokoli jiného stomatologického ošetření.

Až 60% populace má nepoměr ve velikosti horních a dolních zubů vedoucí ke stěsnání v jedné čelisti nebo mezerám ve druhé. Tuto situaci je nutno vyřešit strippingem nebo dostavbami zubů. Rozhodnutí závisí na estetických kritériích a morfologii zubů.

Provozní doba

Pondělí - Středa
07.30 - 14.30 (Recepce - tel., email objednávky)
07.30 - 12.00 (Konzultace s lékařem, kontroly)
12.00 - 18.30 (Plánované úpravy aparátů tel. po 14.30 nedostupný)
 
Čtvrtek
11.00 - 18.30 (Recepce - tel., email objednávky)
07.30 - 14.00 (Plánované úpravy aparátů tel. do 11.00 nedostupný)
14.00 - 18.30 (Konzultace s lékařem, kontroly)  
 
Pátek
07.30 - 14.00 (Recepce - tel., email objednávky)
07.30 - 12.00 (Konzultace s lékařem, kontroly)
12.00 - 14.00 (Plánované úpravy aparátů)  
 
Poslední pacienty ošetřujeme 1 hodinu před koncem provozní doby.

Ordinace

Křižíkova 332/1
186 00 Praha 8
Přímo u metra B+C Florenc
MAPA

 

KONTAKT

tel.: 728 671 441
info@rovnatka-praha.cz
napište nám

Ortodoncie MUDr. Ondřej Suchý
Vytvořilo Anawe
Nastavení cookies