Úvodní strana / Informace pro pacienty
Úvodní strana / Informace pro pacienty

Informace pro pacienty

 

Co je ortodoncie?

Ortodoncie je obor zubního lékařství specializující se na diagnózu, prevenci a léčbu vad v postavení chrupu a čelistí.


Kdo je ortodontista?

Zubní lékař specializovaný na léčbu pomocí rovnátek. Po vystudování oboru stomatologie na medicíně absolvoval tříleté denní postgraduální studium na stomatologické klinice (platí od roku 2000). Zde se vzdělával v ortodoncii a zároveň aktivně léčil své pacienty. Postgraduální studium zakončil složením specializační atestační zkoušky a obhajobou odborné práce.


Jaké jsou možné pozitivní efekty ortodontické léčby?

 • atraktivnější úsměv
 • může pozitivně ovlivnit psychický vývoj dítěte i adolescenta
 • lepší funkce zubů
 • větší sebevědomí
 • usnadnění ústní hygieny
 • lepší rozložení žvýkací síly na zuby a tím menší opotřebení zubů a jejich větší životnost
 • připravuje podmínky pro optimální ošetření ostatními obory zubního lékařství (např.implantologie, protetika a další)
 • pozitivní sociální efekt (výběr partnera, platové ohodnocení a kariérní postup...)

 

             Jak poznám, že potřebuji rovnátka?

             • přední zuby výrazně trčí vpřed před dolní zuby (předkus)
             • horní přední zuby překrývají ve skusu více než polovinu dolních zubů (hluboký skus)
             • horní přední zuby jsou ve skusu za dolními zuby („podkus“)
             • horní a dolní přední zuby se ve skusu nedotýkají (otevřený skus)
             • stěsnané zuby
             • střed horního a dolního zubního oblouku nekorespondují
             • dítě si dumlá palec nebo má často vystrčený jazyk z úst
             • obtíže s kousáním
             • zuby se výrazně nebo nestejnoměrně obrušují a olamují
             • dolní čelist se při dokousnutí posune do strany
             • mezery mezi zuby


             V jakém věku zahájit léčbu?

             Ortodontická léčba není věkem omezená. Rovnátky lze se zuby pohybovat v každém věku. Nejstarší známý pacient měl nasazené fixní aparáty v 98 letech. Na druhou stranu u dětí je třeba rozhodnout, kdy léčbu zahájit, aby byla nejefektivnější. Výzkumy (i selský rozum) ukazují, že není dobré dítě léčit snímacími rovnátky 5 let, aby pak bylo stejně nutné nasadit fixní aparáty, když je možné stejnou léčbu zvládnout v období dospívání za 1-2 roky pouze fixním aparátem. Není naším záměrem poznamenat dětství našich pacientů mnohaletou ortodontickou léčbou. Moderní ortodoncie jednoznačně preferuje intenzivní, časově omezenou léčbu fixními rovnátky. Lze jimi dosáhnout lepších a dlouhodobějších výsledků za výrazně kratší dobu.


             Nešly by mé zuby srovnat jen snímacími aparáty?

             S největší pravděpodobností ne. V současnosti se ve všech vyspělých zemích používají k úpravě postavení zubů a vad skusu fixní ortodontické aparáty. Technika léčby fixními aparáty byla vyvinuta v USA a Skandinávii před více než šedesáti lety a jsou s ní bohaté zkušenosti. Pouze fixní rovnátka totiž umožňují zcela kontrolovaný pohyb se zuby ve všech směrech. To je nezbytné pro dokonalé vyrovnání zubů. Snímací aparáty toto neumožňují. Nyní se používají zejména po fixních rovnátkách k udržení výsledku léčby. K rovnání zubů je využíváme pouze u velmi malých dětí k předléčení vady před fixními aparáty. Výjimkou je tzv. Invisalign. Jedná se o sérii zcela průhledných snímacích rovnátek, které se používají i v léčbě dospělých pacientů. Invisalign je v USA a západní Evropě obrovským hitem. Tato velmi komfortní a téměř neviditelná léčba je ale vhodná jen pro léčbu méně závažných anomálií.


             Musí být fixní aparáty v obou čelistech?

             Obvykle je třeba nasadit fixní aparáty na horní i dolní čelist. Jen v malém počtu případů lze provést léčbu jen v jedné čelisti. Rovnátka na horních i dolních zubech jsou nutná pro dosažení správného kontaktu zubů po léčbě. Pokud se vyrovnají zuby jen v jedné čelisti a zuby na sebe správně nedokusují, je velmi obtížné udržet po sejmutí rovnátek zuby vyrovnané. Nedokonalý skus může také zuby poškozovat.


             Chci, aby byla rovnátka co nejméně vidět, jaké jsou možnosti?

             Požaduje-li pacient průhledné zámky, máme k dispozici zámky keramické či safírové. Mnoho pacientů chce mít rovné zuby, ale vadí jim viditelné zámky. Pro tyto případy využíváme tzv. lingvální ortodoncii, t.j.rovnátka nalepená na vnitřní straně zubů. Taková rovnátka zůstávají pro okolí zcela utajena. Téměř neviditelná je léčba pomocí folií Invisalign. Je ale vhodná jen pro léčbu menších vad.


             Jak dlouho ortodontická léčba trvá?

             Délka léčby je závislá na obtížnosti vady. Obvykle ale léčba fixními aparáty trvá u dospívajících 1-2 roky, u dospělých 1,5-2 roky. U velmi malých vad trvá léčba jen několik měsíců.

             Pro optimální průběh léčby je nezbytné docházet pravidelně na kontroly a používat přídavná zařízení k aparátům dle pokynů lékaře.

             Pokud chce pacient léčbu zkrátit, doporučujeme léčbu samoligovacími zámky. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti. V současnosti je využíváme u většiny našich pacientů. Teoreticky jejich použití vede ke zkrácení doby léčby až o jednu třetinu. Pokud si pacient přeje léčbu ještě kratší, provádíme také tzv. akcelerovanou ortodoncii, která pomocí menšího chirurgického zákroku dokáže zkrátit léčbu o další jednu třetinu.

              

                     Jak bude léčba probíhat?

                     Léčbu zahajujeme předběžnou konzultací. Pacient (případně s rodiči) je seznámen s možnostmi a podmínkami ortodontické léčby. Lékař předběžně odhadne způsob léčby. Pokud má pacient i nadále zájem, provedeme vstupní vyšetření (2.návštěva). V této návštěvě si zaznamenáme přání pacienta a provedeme potřebná měření na chrupu. Dále uděláme otisky chrupu, rentgeny a fotografie chrupu i obličeje. Na základě všech těchto vyšetření lékař provede potřebné analýzy a stanoví konkrétní léčebný plán a finanční rozpočet. 3.návštěva je konzultace léčebného plánu. S pacientem je důkladně prodiskutován léčebný plán. Někdy se stává, že je několik možností, jak vadu léčit. V takovém případě si pacient z několika nabízených variant sám vybírá. Stanovení léčebného plánu není nijak závazné. U většiny vad můžeme léčbu o měsíce či roky odložit. Pokud pacient s předloženým léčebným plánem souhlasí, tak ve 4. návštěvě nalepíme aparáty a dále pokračujeme dle léčebného plánu.

                     Po úplném vyrovnání zubů, které trvá obvykle 12-24 měsíců, je fixní aparát co nejdříve sejmut. Poté následuje období retence, které je velmi důležité pro udržení zubů ve vyrovnaném postavení. Zuby mají po vyrovnání velkou snahu vrátit se do původního pokřiveného stavu. Proti tomu bojujeme několika způsoby. Nejvýznamnější je nalepení fixního retaineru, tj. drátku na vnitřní ploše zubů. Současně jsou každému pacientovi zhotoveny snímací aparáty, které hrají nezastupitelnou roli ve stabilizaci výsledku léčby. Snímací aparáty je nutno nosit přesně dle pokynů lékaře, jinak je pacient (rodič) sám zodpovědný za recidivu, tj. že se zuby neadaptují na novou pozici a dojde k jejich opětovnému pokřivení. Taková situace je nepříjemná pro pacienta i lékaře a často ústí v opětovné nalepení fixních aparátů.


                     Kolik bude léčba stát?

                     V současnosti hradí zdravotní pojišťovny část ortodontické léčby dětem i dospělým pacientům. Výše příspěvku na ortodontický materiál se mění. Je nutné se individuálně informovat u své zdravotní pojišťovny. Ortodontická léčba je všude ve světě finančně náročná. Je to dáno velmi drahými a složitými součástmi aparátu, náročností práce vysoce kvalifikovaného personálu i nutností mít trvale k dispozici široké spektrum pomůcek. Léčebné úkony při terapii fixními aparáty trvají náležitý čas a téměř nikdy není celá léčba dokončena za méně než 12-15 návštěv.

                     Cena je různá dle množství a typu použitého materiálu. U malých vad léčených několika nalepenými zámky je cena v řádu několika tisíc. Na druhou stranu u kompletní léčby s keramickými či dokonce lingválními zámky se jedná o desetitisíce.


                     Budou mě rovnátka bolet?

                     Lepení kroužků a zámků nebolí. Po nasazení rovnátek můžete asi 3-5 dnů cítit mírnou bolestivost při kousání. Tváře a jazyk si na rovnátka zvykají 1-2 týdny. Do té doby je při potížích možné používat tzv. pacientský vosk, který se přimáčkne na aparát v místě, kde dochází ke dráždění tváře. Obdržíte ho od lékaře při nasazení aparátů.


                     Činí aparáty obtíže při sportu?

                     Ne, ale u kontaktních sportů je vhodné používat chránič.


                     Vadí rovnátka při hraní na hudební nástroje?

                     Ne. Do 14 dnů vymizí veškeré problémy. U profesionálních hráčů na trubku a podobné nástroje se zhotovují rovnátka na vnitřní straně zubů (lingvální ortodoncie).


                     Mám navštěvovat zubního lékaře i když jsem v péči ortodontisty?

                     Ano! Je potřeba chodit každých 6 měsíců na preventivní prohlídky, sanaci a odstranění zubního kamene a pigmentů k praktickému zubnímu lékaři. Ortodontisté nebývají na tyto úkony vybaveni. U pacientů s tzv.parodontózou doporučujeme každé 3 měsíce navštěvovat dentální hygienu.

                      

                     Je nutné kvůli rovnátkům trhat zuby?

                     K extrakcím zubů se uchylujeme pouze v nejnutnějších případech. U některých pacientů není možné dosáhnout hezkého a stabilního výsledku bez trhání zubů. Obvykle se jedná o čtyřky či pětky (třenové zuby). Tyto extrakce v naší praxi neprovádíme. Pacient od nás dostane doporučení a je odeslán ke svému zubnímu lékaři. Přednostně se extrahují zuby s velkými výplněmi, kazy či jinak poškozené zuby.

                     Trhání zubů je možné se v některých případech vyhnout pomocí zábrusů skloviny (stripping). Při tomto zákroku se nepatrně (0,25mm) zuby zúží a následně se precizně vyleští. Zvýšená kazivost nehrozí! Výjimečně může být zaznamenána zvýšená citlivost zubů, která ale do 1měsíce vymizí. Zábrusy zubů ale nelze použít u všech pacientů. Který ze zmíněných způsobů léčby je pro Vás vhodný, Vám po důkladné analýze sdělí lékař.

                     Provozní doba

                     Pondělí - Středa
                     07.30 - 14.30 (Recepce - tel., email objednávky)
                     07.30 - 12.00 (Konzultace s lékařem, kontroly)
                     12.00 - 18.30 (Plánované úpravy aparátů tel. po 14.30 nedostupný)
                      
                     Čtvrtek
                     11.00 - 18.30 (Recepce - tel., email objednávky)
                     07.30 - 14.00 (Plánované úpravy aparátů tel. do 11.00 nedostupný)
                     14.00 - 18.30 (Konzultace s lékařem, kontroly)  
                      
                     Pátek
                     07.30 - 14.00 (Recepce - tel., email objednávky)
                     07.30 - 12.00 (Konzultace s lékařem, kontroly)
                     12.00 - 14.00 (Plánované úpravy aparátů)  
                      
                     Poslední pacienty ošetřujeme 1 hodinu před koncem provozní doby.

                     Ordinace

                     Křižíkova 332/1
                     186 00 Praha 8
                     Přímo u metra B+C Florenc
                     MAPA

                      

                     KONTAKT

                     tel.: 728 671 441
                     info@rovnatka-praha.cz
                     napište nám

                     Vytvořilo Anawe